Relatietolkconsult / Hoe werkt het?

Door middel van de PresentChild Methode® (aangepast naar liefdesrelaties) vertaal ik de interactie met je (ex)partner op een methodische manier naar persoonlijke groeikansen voor jou als mens en levenspartner. Dit doe ik op een ontspannen, oordeelloze manier. Je (ex)partner is daarbij in principe niet aanwezig.

Hoe ziet een Relatietolkconsult eruit?
Je krijgt in een intakegesprek gelegenheid om uitgebreid verhaal te doen over wat jou raakt in het gedrag van je (ex)partner. Dat wordt door veel mensen al als erg prettig ervaren. Je maakt je – misschien al heel lang – zorgen om jullie interactie, of voelt boosheid of angst richting je (ex)partner. Vaak is het al heel fijn om je hart te luchten.

Jouw spontane verhaal is belangrijk voor de vertaling. Daarnaast stel ik je gerichte vragen om eventuele ontbrekende informatie aan te vullen. Ik schrijf alles zo veel mogelijk letterlijk op. Als het verhaal ‘compleet’ is, beëindigen we de eerste sessie en in de periode erna ‘vertaal’ ik je verhaal. Dat wil zeggen dat ik het methodisch van toepassing maak op jouw eigen leven.

In een teruggeefgesprek (meestal 2 a 3 weken na de intake) deel ik mijn vertaling met jou. Vaak gaat het over iets onbewusts van vroeger waarvan je je via de relatie nu bewust mag worden. Een heel persoonlijke boodschap van je(ex) partner voor jouw leven. Het kan gaan om een belangrijk inzicht, een nieuwe kijk op jouw waarheid . Het kan ook zijn dat je (ex)partner je attendeert op bepaalde vastgezette emoties die je op een goede manier mag leren ontladen. Of je (ex)partner wijst je op een bepaalde stap die je in je leven zou mogen maken.

In een vervolggesprek blikken we tenslotte terug op de periode na het teruggeefgesprek. Wat is er veranderd in jullie onderlinge relatie (als jullie nog bij elkaar zijn)? En hoe kan ik dat weer ‘vertalen’ naar groeikansen voor jou? De ervaring leert dat er ook nog vragen leven naar aanleiding van het teruggeefgesprek. Er is alle ruimte in dit consult om deze vragen te beantwoorden.

Resultaat
Daar hoef je vaak niet lang op te wachten. Bewustzijn leidt tot een ander denk- en handelingspatroon. Je maakt andere keuzes. En dat zie je terug in je interactie met liefdespartners. Je zet als het ware negatieve energie (boosheid, angst, machteloosheid of frustratie o.i.d.), die gericht is op de ander, om in positieve energie gericht op je eigen groei en geluk. Soms komen de veranderingen snel en soms is er meer tijd nodig, dan zie je een gestage verbetering in de loop van de tijd.

Licentie, tarief en locatie
Ik ben gediplomeerd en gelicenseerd Kindertolk® in de PresentChild Methode®. Zie voor meer informatie ook de website van PresentChild.  Deze methode is igericht op familiesystemen en is inmiddels doorontwikkeld naar een Relatietolkmethode. Een individueel Relatietolkconsult kost €365,- (incl btw). Hierin inbegrepen zijn: Een intakegesprek, een vertaling* door mij als coach (in afwezigheid van de cliënt), een teruggeefgesprek en een nagesprek.  (*De vertaling is uitsluitend een werkdocument voor mij als coach en wordt niet verstrekt)

Ja, ik wil een Relatietolkconsult

De sessies vinden plaats in Zeist (bij Utrecht). Parkeren gratis voor de deur.