Privacy statement

Inleiding
Samen Eigen-Wijs neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@sameneigenwijs.nl.

Wie is Samen Eigen-Wijs?
Samen Eigen-Wijs is een marktnaam van eenmanszaak Soulmate Coaching, kantoorhoudende te (3705LH) Zeist aan Nepveulaan 134, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56749465.

Samen Eigen-Wijs is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samen Eigen-Wijs de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Samen Eigen-Wijs jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Samen Eigen-Wijs persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Samen Eigen-Wijs voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Samen Eigen-Wijs worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Affiliate marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Persoonlijke coaching
Doeleinde: Persoonlijke coaching
Gegevens: Naam, adres, telefoon nummer, geboortedatum, verstrekte persoonlijke informatie tijdens het coachtraject, zowel mondeling als schriftelijk
Grondslag:  Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar

Doeleinde: Communicatie via email en Whats App rond coachtraject (plannen  van afspraken / inhoudelijke ondersteuning op afstand tijdens, voor en na het coachtraject)
Gegevens: Naam, adres, telefoonnummer, verstrekte persoonlijke informatie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Samen Eigen-Wijs heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Samen Eigen-Wijs over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Samen Eigen-WIjs. Je kunt verzoeken dat Samen Eigen-Wijs je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Samen Eigen-Wijs te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Samen Eigen-WIjs of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Samen Eigen-Wijs te verkrijgen. Samen Eigen-Wijs zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Samen Eigen-WIjs je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Samen Eigen-Wijs
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@sameneigenwijs.nl. Samen Eigen-Wijs zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Samen Eigen-Wijs een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Samen Eigen-Wijs je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers
Het kan zijn dat Samen Eigen-Wijs verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Samen Eigen-Wijs ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Samen Eigen-WIjs worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Samen Eigen-Wijs worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Lees hier meer over het Cookie statement van Samen Eigen-wijs.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Samen Eigen-Wijs je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@sameneigenwijs.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Samen Eigen-Wijs jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@sameneigenwijs.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.