Kindertolkconsult

Door middel van de PresentChild Methode® vertaal ik het lastige gedrag van je kind op een methodische manier naar persoonlijke groeikansen voor jou als mens en opvoeder. Dit doe ik op een ontspannen, oordeelloze manier. Je kind is daarbij niet aanwezig.

Hoe ziet een Kindertolkconsult eruit?
Je krijgt in een intakegesprek gelegenheid om uitgebreid verhaal te doen over het voor jou lastige gedrag van je kind. Dat wordt door de meeste moeders als erg prettig ervaren. Je maakt je – misschien al heel lang – zorgen om je kind of jullie interactie. Misschien heb je al veel geprobeerd en geen oplossing gevonden. Vaak is het fijn om je hart te luchten.

Jouw spontane verhaal is belangrijk voor de vertaling. Daarnaast stel ik je gerichte vragen om eventuele ontbrekende informatie aan te vullen. Ik schrijf alles zo veel mogelijk letterlijk op. Als het verhaal ‘compleet’ is beëindigen we de eerste sessie en in de periode erna ‘vertaal’ ik je verhaal. Dat wil zeggen dat ik het methodisch van toepassing maak op jouw eigen leven.

In een teruggeefgesprek (meestal 2 a 3 weken na de intake) deel ik mijn vertaling met jou. Vaak gaat het over iets onbewusts van vroeger waarvan je je – volgens je kind – nu bewust mag worden. Een heel persoonlijke boodschap van je kind voor jouw leven. Het kan gaan om een inzicht, een nieuwe kijk op jouw waarheid . Het kan ook zijn dat je kind je attendeert op bepaalde vastgezette emoties die je op een goede manier mag leren ontladen. Of je kind wijst je op een bepaalde stap die je in je leven zou mogen maken.

In een vervolggesprek blikken we tenslotte terug op de periode na het teruggeefgesprek. Wat is er veranderd in het gedrag van je kind en jullie onderlinge relatie? En hoe kan ik dat weer ‘vertalen’ naar groeikansen voor jou? De ervaring leert dat ouders ook nog vragen hebben naar aanleiding van het teruggeefgesprek. Er is alle ruimte in dit consult om deze vragen te beantwoorden.

“Ondanks het feit dat ik al heel veel gedaan heb op het gebied van bewustzijnsontwikkeling, heb ik toch nog nieuwe dingen mogen leren. Dit gun ik iedere ouder.”
Eva Bronsveld – Opvoeddeskundige,  How2Talk2Kids-trainer en auteur van ‘Temperamentvolle kinderen’

Het doel van een Kindertolkconsult is om zowel je kind als jou te helpen.
De ervaring leert dat het kind geholpen wordt als de ouders geholpen worden. Kinderen laten met hun gedrag zien hoe het met ons als ouders is. Ze proberen ons in feite iets duidelijk te maken. Wanneer dat – via de vertaling – gelukt is, dan gaat het beter met jou en als gevolg daarvan ook met je kind.

Resultaat
Daar hoef je vaak niet lang op te wachten. Je kind voelt dat er een andere wind is gaan waaien en reageert daar vaak heel snel op middels zijn of haar gedrag. Soms komen de veranderingen snel en soms is er meer tijd nodig, dan zie je een gestage verbetering in de loop van de tijd.

De methode PresentChild draagt al sinds 1994 bij aan het welzijn van kinderen en hun opvoeders!

Heeft het kind niets nodig?
Vaak is er niets meer nodig en lift het welzijn van je kind mee op de veranderingen die bij jou plaatsvinden. Maar het kan ook nodig zijn om het kind óók te helpen. Daarvoor zal ik je doorverwijzen naar andere professionals.

Licentie, tarief en locatie
Ik ben gediplomeerd en gelicenseerd Kindertolk® in de PresentChild Methode®. Zie voor meer informatie ook de website van PresentChild. Een Kindertolkconsult kost €365,- (incl btw). Hierin inbegrepen zijn: Een intakegesprek, een vertaling* door mij als coach (in afwezigheid van de cliënt), een teruggeefgesprek en een nagesprek.  (*De vertaling is uitsluitend een werkdocument voor mij als coach en wordt niet verstrekt)

De sessies vinden plaats in Zeist (bij Utrecht). Parkeren gratis voor de deur.

Als er spanningen zijn tussen de ouders onderling zie je dat vaak terug in het gedrag van het kind. Heb je het gevoel dat het gedrag van je kind een gevolg is van de interactie of strijd tussen jou en je partner? Overweeg dan een Relatietolkconsult.

Ja, ik wil een Kindertolkconsult!