Voorwaarden / AVG

Betalingstermijn facturen 
Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald te zijn.

Voorwaarden mbt groepstrainingen
Annuleren van een reeds betaalde workshop kan tot 14 dagen voor cursus datum, daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd. Je kunt een workshop ook op een latere datum inhalen met bijbetaling van €10,- administratie kosten.

Individuele coachsessie annuleren
Indien je een afspraak ten minste 24 uur van tevoren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Indien je een afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt er 50% van de geplande sessie in rekening gebracht.
Bij het niet-nakomen van een afspraak zonder deze geannuleerd te hebben, wordt de geplande sessie volledig in rekening gebracht.

Coaching bij jou thuis
Indien je dat wenst kunnen de sessies ook bij jou thuis worden verzorgd. Kostprijs: de reistijd en kilometers worden in rekening gebracht; € 7,50 per kwartier (incl btw) en € 0,20 per kilometer (vrij van btw).

AVG
Europese wet persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Zie voor volledige info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Indien je dit wenst, kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in jouw cliëntendossier opvragen en daar inzicht in krijgen. Lees alles hierover in het Privacy statement.